INTL Blog Tour: “Song of the Crimson Flower” by Julie C. Dao

“Love is a magic all its own.” From the acclaimed author of Forest of a Thousand Lanterns comes a fantastical new tale of darkness and love, in which magical bonds are stronger than blood. Will love break the spell? After cruelly rejecting Bao, the poor physician's apprentice who loves her, Lan, a wealthy nobleman's daughter, … Continue reading INTL Blog Tour: “Song of the Crimson Flower” by Julie C. Dao

Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!

Apat na buwan na si Janus sa mansiyon nina Manong Joey pero naroon pa rin ang sakit ng dilang-karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal niya sa búhay at sapilitang paglayo kay Mica. Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga kampon … Continue reading Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!