Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH

"May anino ang Barangay Masikap, isang lihim na lugar na pugad ng mga nilalang na naitaboy ng pagdating ng mga tao. Santuwaryo ito para sa marami ngunit kulungan para sa iilan. Para makawala, kailangan nilang harapin si Ella, ang tagapagbantay sa pagitan ng dalawang mundo." It has been a disheartening couple of weeks due to … Continue reading Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH

Pages Review: “Of Magpies and Men” by Ode Ray (ARC)

"Pour vivre heureux, vivons cachés - to live happily, live hidden." Can any good come of longings that a person can never satisfy? If so, good for whom? Two corpses wash ashore in a picturesque Italian village, the violence that put them there is bound to a long held secret and two strangers living worlds … Continue reading Pages Review: “Of Magpies and Men” by Ode Ray (ARC)