Ella Arcangel: “Oyayi sa Dilim” Wins at the 14th ANIMAHENASYON Awards

If you have been following this blog for a while, you may know by now that Julius Villanueva's Ella Arcangel is one of my most frequent topics. It is quite special to me not only because it is one of the bestsellers in our online art and books shop mervstore.com, but also because I'm a … Continue reading Ella Arcangel: “Oyayi sa Dilim” Wins at the 14th ANIMAHENASYON Awards

Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH

"May anino ang Barangay Masikap, isang lihim na lugar na pugad ng mga nilalang na naitaboy ng pagdating ng mga tao. Santuwaryo ito para sa marami ngunit kulungan para sa iilan. Para makawala, kailangan nilang harapin si Ella, ang tagapagbantay sa pagitan ng dalawang mundo." It has been a disheartening couple of weeks due to … Continue reading Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH

PH Blog Tour: Si Janus Sílang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang Komiks

Apat na buwan na si Janus sa mansiyon nina Manong Joey sa Angono pero naroon pa rin ang sakit ng dilang-karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at sapilitang paglayo kay Mica. Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga … Continue reading PH Blog Tour: Si Janus Sílang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang Komiks

Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!

Apat na buwan na si Janus sa mansiyon nina Manong Joey pero naroon pa rin ang sakit ng dilang-karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal niya sa búhay at sapilitang paglayo kay Mica. Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga kampon … Continue reading Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!