PH Blog Tour: Si Janus Sílang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang Komiks

Apat na buwan na si Janus sa mansiyon nina Manong Joey sa Angono pero naroon pa rin ang sakit ng dilang-karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at sapilitang paglayo kay Mica. Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga … Continue reading PH Blog Tour: Si Janus Sílang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang Komiks

Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!

Apat na buwan na si Janus sa mansiyon nina Manong Joey pero naroon pa rin ang sakit ng dilang-karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal niya sa búhay at sapilitang paglayo kay Mica. Simula ng Christmas break nang mawasak ang proteksiyon ng mansiyon laban sa Tiyanak at sa mga kampon … Continue reading Janus Silang 2 Graphic Novel Cover Reveal + PH Blog Tour Sign-Up!