Ella Arcangel: “Oyayi sa Dilim” Wins at the 14th ANIMAHENASYON Awards

If you have been following this blog for a while, you may know by now that Julius Villanueva's Ella Arcangel is one of my most frequent topics. It is quite special to me not only because it is one of the bestsellers in our online art and books shop mervstore.com, but also because I'm a … Continue reading Ella Arcangel: “Oyayi sa Dilim” Wins at the 14th ANIMAHENASYON Awards

Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH

"May anino ang Barangay Masikap, isang lihim na lugar na pugad ng mga nilalang na naitaboy ng pagdating ng mga tao. Santuwaryo ito para sa marami ngunit kulungan para sa iilan. Para makawala, kailangan nilang harapin si Ella, ang tagapagbantay sa pagitan ng dalawang mundo." It has been a disheartening couple of weeks due to … Continue reading Ella Arcangel: “Basbas ng Apoy” Pre-orders + Donation Drive for #RescuePH